سومین روز از مدرسه زمستانه سیاست گذاری اقتصاد اسلامی با حضور دکتر حسن حسن خانی و حجت الاسلام دکتر مهدی مظهر برگزار شد.

در جلسه اول دکتر حسن خانی متذکر شدند تمرکز های پژوهشی ما باید به داده های اشکار معطوف شود و ابراز داشتند: باید با رصد برنامه های اطلاعاتی آشکار به اطلاعاتی کارا و پژوهش پذیر دست پیدا کنیم. ایشان به عنوان نمونه با رصد سایت های مهم٬ داده و اطلاعات بین المللی، به کم شدن میزان صادرات مواد خام در بیست و پنج سال اخیر اشاره کردند و بیان کردند این میزان از ۸۰ درصد به حدود ۳۰ درصد شیب کاهشی را تجربه کرده است .

در ادامه برنامه و در جلسه دوم حجت الاسلام دکتر مظهر در رابطه با نحوه درست مدل سازی یادآور شدند: مدل سازی اقتصادی باید به درد سیاست پژوهشی بخورد. همچنین ایشان به رابطه مستقیم و تاثیر مدل های عامل محور در مطالعات اقتصاد اسلامی اشاره کردند.

+گزارش تصویری