#صوت

🔶 حجت الاسلام حسین مهدیزاده

🔸 نظریۀ اجتماعی، لازمۀ استقرار نظم اقتصادی اسلام

🔹مدیر میز نظریۀ اجتماعی فرهنگستان علوم اسلامی قم

  دریافت فایل صوتی ⬅️ ارائه حجت الاسلام مهدیزاده.mp3