کارگروه بازار سرمایه

بازار سرمایه اسلامی به بازاری گفته می‌شود که فعالیت‌های انجام‌شده در آن  با اصول و مبانی دین اسلام تضادی نداشته باشد. بازاری که فعالیت‌هایی چون  ربا و قماربازی در آن ممنوع است. شکی نیست که با افزایش ثروت در دسترس  مسلمانان جهان و علاقه‌مندی آنها برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی به همراه  روند رو به رشد تقاضای جهانی برای سرمایه‌گذاری به شیوه اصول و مبانی دین  اسلام، توسعه بازارهای سرمایه اسلامی بیش از آنچه امروز وجود دارد، اتفاق  می‌افتد.
هدف این کارگروه، انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در راستای  مبانی و اصول اسلامی و تهیه و تدوین گزارش سیاستی می‌باشد تا به وسیله‌ی آن  در جهت ارتقای کیفی این بازار از لحاظ اقتصاد اسلامی، بستری مناسب برای  استفاده افراد جامعه اسلامی فراهم نماید.