مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی


گمرک، بیمه و بانک در روز سوم دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی

/ak51984se-25-653-5

سومین روز از دوره تخصصی بیمه، گمرک و بانک با ارائه اساتید برتر هر یک از این محورها در موسسه عالی فقه علوم اسلامی ادامه یافت.اولین روز از دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی در سه محور بیمه، گمرک و بانک به صورت همزمان برگزار شد.

/ak51984se-25-652

پس از سه روز دوره عمومی، سه محور بیمه، گمرک و بانک دوره‌های تخصصی خود را آغاز کردند.اعلام اسامی پذیرفته شدگان مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی به تفکیک محور تخصصی

/kh58a434952k40

پس از بررسی اولویت‌ها و سوابق علمی و پژوهشی هر یک از داوطلبین شرکت در دوره مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی، اسامی هر محور مشخص و منتشر شد.