سومین روز از دوره تخصصی بیمه، گمرک و بانک با ارائه اساتید برتر هر یک از این محورها در موسسه عالی فقه علوم اسلامی ادامه یافت.

دکتر یزدی زاده  در بحث سیاستگذاری ارزی و چالش های پیش رو و دکتر یزدان پناه سیاست پولی کیفی و هدایت اعتبار را برای پژوهشگران بانکی شرح دادند و در کارگروه گمرک و تجارت خارجی دکتر علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک کشور  اصول و مراحل تجارت خارجی در ایران ارائه نمود و همچنین در کارگروه بیمه دکتر جلالی لواسانی به شرح سازگاری آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه با ساختار نظام مالی اسلامی پرداختند.