ستاد همکاری
آیت الله اعرافی: حوزه و روحانیت از نظام و حاکمیت اسلامی جدا نیست

/kh1403al0129

مدیرحوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر این که حوزه و روحانیت از نظام و  حاکمیت اسلامی جدا نیست، تصریح کرد: حوزه علمیه امروز حوزه‌ای کنشگر و فعال  است و این نقش آفرینی و کنشگری به معنای فاصله گرفتن از بُن‌مایه‌های  حوزوی نیست.