تمدن سازی نوین اسلامی

اولین روز از دوره تخصصی مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی در سه محور بیمه، گمرک و بانک به صورت همزمان برگزار شد.

/ak51984se-25-652

پس از سه روز دوره عمومی، سه محور بیمه، گمرک و بانک دوره‌های تخصصی خود را آغاز کردند.اعلام اسامی پذیرفته شدگان مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی به تفکیک محور تخصصی

/kh58a434952k40

پس از بررسی اولویت‌ها و سوابق علمی و پژوهشی هر یک از داوطلبین شرکت در دوره مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی، اسامی هر محور مشخص و منتشر شد.