در این جلسه که با حضور 6 تن از اعضای کارگروه گمرک و تجارت خارجی ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزارشد، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی و نقد پژوهشگران قرار گرفت و همچنین با توجه به شعار سال ایده استفاده از ظرفیت های خالی کارخانه ها و تولید محصولات بدون درگیر شدن با فرایند‌های پیچیده کسب مجوز و همچنین ایجاد سامانه سوت زنی در گمرک جهت جلوگیری از قاچاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر سید حسین حسینی در همین خصوص بیان داشت: جرم و مجازات باید متناسب و بازدارنده باشد، قاچاق کالا و ارز را باید ریشه یابی کرد تا بتوان قبل از وقوع از آن جلوگیری کرد چرا که اعمال جرایم پس از وقوع در بسیاری از موارد بازدارندگی لازم را ندارد.