حجت الاسلام فراهانی فرد

ستادهای راهبری و دبیرخانه های همکاری حوزه های علمیه با سازمان ها و نهادهای کشور در بالاترین سطح همکاری و تعامل با یکدیگر هستند.

/kh1403al0128

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،  دبیران ستادهای راهبری و رؤسای ستادها و دبیرخانه های مشترک همکاری حوزه  علمیه با نهادها و دستگاههای مختلف کشور در دیدار ۱۵۰ دقیقه‌ای با آیت الله  اعرافی، مدیرحوزه های علمیه نکته نظرات و دغدغه های خود را بیان کردند.جلسه دکتر بهادری جهرمی، سخنگوی محترم دولت با ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی

/akse02511

جلسه دکتر بهادری جهرمی، سخنگوی محترم دولت با ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی