تسهیلات بانکی

وزیر اقتصاد: پرداخت تسهیلات در تنها بانک قرض الحسنه دولتی از ۶۰ همت به ۱۶۰ همت رسید

/khabar05648836

خاندوزی تاکید کرد: در حوزه نظارت بانکی گرفتاری و مشکل بسیار زیاد است  البته تلاش‌های زیادی انجام شده اما هنوز بسیاری از مشکلات پابرجاست.