آیت الله حبیب الله شعبانی

پرداخت مالیات باید مبتنی بر عدالت باشد

/post-13

امام جمعه همدان با تأکید بر لزوم رعایت عدالت در اخذ مالیات‌ گفت: گاهی با  وجود آنکه افرادی بهره‌مندی‌هایی بیشتری از خدمات و امکانات دارند، اما  پرداخت مالیات آنها کمتر است و شاهد فرار مالیاتی هستیم.