#صوت 🎙️

🔶 استاد مرتضی فرهادی

🔸آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد؛

یاریگری در میراث اقتصاد ایرانی

🔹 استاد تمام علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

🔹 نظریه پرداز حوزۀ مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی

🔹 مؤلف کتاب‌های «واره» و «انسان‌شناسی یاریگری»

 دریافت فایل صوتی ⬅️  ارائه دکتر مرتضی فرهادی.mp3