#صوت 🎙️

🔶 دکتر محمد جواد توکلی

🔸 بررسی نظام بودجه‌ریزی ایران با رویکرد اقتصاد سیاسی اسلامی

🔹رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 دریافت فایل صوتی ارائه دکتر توکلی.mp3⬅️