"جلسه شورای دبیرخانه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی"

در این جلسه که پنجشنبه ۱۸خرداد با حضور دکتر فراهانی‌فرد رئیس ستاد و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر توکلی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای دبیرخانه ستاد و دبیران کارگروه‌های تخصصی_پژوهشی ستاد برگزار گردید.