گمرک و تجارت خارجی

اعلام اسامی پذیرفته شدگان مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی به تفکیک محور تخصصی

/kh58a434952k40

پس از بررسی اولویت‌ها و سوابق علمی و پژوهشی هر یک از داوطلبین شرکت در دوره مدرسه زمستانه سیاستگذاری اقتصاد اسلامی، اسامی هر محور مشخص و منتشر شد.