نقش حوزه علمیه در شناسایی و حل مشکلات اقتصادی جامعه

برگزاری نشست علمی «نقش حوزه در شناسایی و حل مشکلات اقتصادی جامعه»

/kh58a494952k29

ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری انجمن های علمی اقتصاد و اقتصاد اسلامی و معاونت فرهنگی دانشگاه قم برگزار می کند