سیاست گذاری

نشست هم اندیشی دستیار مردمی سازی وزیر اقتصاد با اعضای ستاد

/al16849456

اعضای ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدیرکل امور استان ها و دستیار مردمی سازی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفتر ستاد نشست مشترکی برگزار کردند.