ستاد همکاری حوزه علمیه


ثبت‌نام در چهارمین رویداد ملی هجرت؛ پیش‌رفته‌ایم

/pis-rafteim2

 در راستای انجام فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت اقتصاد با همراهی معاونت فرهنگی دانشگاه قم و اندیشکده قصد دوره پیشرفته جهاد تبیین اقتصادی را برگزار می‌نماید.آیت الله اعرافی: مولدسازی سرمایه‌های دولتی باید در عرصه عمل مراقب‌های زیادی صورت گیرد

/kh5849495223

مدیر حوزه‌های علمیه بحث بین‌الملل اقتصادی و آراستگی نگاه بین‌المللی در  مراودات اقتصادی و انعکاس گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر آن را موردتوجه  قرارداد و یادآور شد: مولدسازی سرمایه‌های دولتی از جمله اقداماتی است که  باید در عرصه عمل مراقب‌های زیادی صورت گیرد.