حجت الاسلام دکتر سعید فراهانی

دیدار مشاور وزیر اقتصاد با رئیس دانشگاه رضوی

/ak6283961

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی ضمن حضور در دانشگاه علوم اسلامی رضوی با رئیس دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.