اندیشکده قصد

ثبت‌نام در چهارمین رویداد ملی هجرت؛ پیش‌رفته‌ایم

/pis-rafteim2

 در راستای انجام فریضه فوری و قطعی جهاد تبیین ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت اقتصاد با همراهی معاونت فرهنگی دانشگاه قم و اندیشکده قصد دوره پیشرفته جهاد تبیین اقتصادی را برگزار می‌نماید.