اقتصاد اسلامی

تطور و تلازم نهادها و ایدئولوژی‌ها در اقتصاد مدرن - دکتر علی سعیدی

/post-102

تطور و تلازم نهادها و ایدئولوژی‌ها در اقتصاد مدرن، اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم

آیت الله اعرافی: حوزه و روحانیت از نظام و حاکمیت اسلامی جدا نیست

/kh1403al0129

مدیرحوزه‌های علمیه کشور با تاکید بر این که حوزه و روحانیت از نظام و  حاکمیت اسلامی جدا نیست، تصریح کرد: حوزه علمیه امروز حوزه‌ای کنشگر و فعال  است و این نقش آفرینی و کنشگری به معنای فاصله گرفتن از بُن‌مایه‌های  حوزوی نیست.


ستادهای راهبری و دبیرخانه های همکاری حوزه های علمیه با سازمان ها و نهادهای کشور در بالاترین سطح همکاری و تعامل با یکدیگر هستند.

/kh1403al0128

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،  دبیران ستادهای راهبری و رؤسای ستادها و دبیرخانه های مشترک همکاری حوزه  علمیه با نهادها و دستگاههای مختلف کشور در دیدار ۱۵۰ دقیقه‌ای با آیت الله  اعرافی، مدیرحوزه های علمیه نکته نظرات و دغدغه های خود را بیان کردند.