بایگانی نوشته‌ها

دوره‌های آموزشی ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی

ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه مجموعه‌های پژوهشی اقتصادی  به منظور ارتقاء علوم و تحول در نظام اقتصادی با توجه به ضرورت تعامل دانشهای نوین اقتصاد و علوم فقهی اسلامی اقدام به برگذاری دوره‌های سیاستگذاری اقتصاد اسلامی نموده است.


تطور و تلازم نهادها و ایدئولوژی‌ها در اقتصاد مدرن - دکتر علی سعیدی

تطور و تلازم نهادها و ایدئولوژی‌ها در اقتصاد مدرن - دکتر علی سعیدی

اطلاعات بیش‌تر
فقه در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی - حجت‌الاسلام محسن قنبریان

فقه در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی - حجت‌الاسلام محسن قنبریان

فقهی چنین میانه میدانم آرزوست؛ فقه در میدان سیاست‌گذاری اقتصادی حجت‌الاسلام محسن قنبریان اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم
اطلاعات بیش‌تر
خودِ مارکس چه گفت؟ - دکتر علی‌اکبر ناسخیان

خودِ مارکس چه گفت؟ - دکتر علی‌اکبر ناسخیان

خودِ مارکس چه گفت؟ دکتر علی‌اکبر ناسخیان اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم
اطلاعات بیش‌تر
نظریۀ اجتماعی، لازمۀ استقرار نظم اقتصادی اسلام - حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده

نظریۀ اجتماعی، لازمۀ استقرار نظم اقتصادی اسلام - حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده

نظریۀ اجتماعی، لازمۀ استقرار نظم اقتصادی اسلام حجت‌الاسلام حسین مهدیزاده  اولین مدرسه‌تابستانه‌اقتصاداسلامی | مرداد ١4٠٢ | شهر مقدس قم
مشاهده فیلم
بر عهده علمای اسلام است که ...
فکر و اندیشه اسلامی را پیدا کنیم...
دسته‌بندی
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...