رنگ بندی اصلی پوستر همان رنگ بندی پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر این از دو رنگ سیاه و زرد نیز استفاده شده است. رنگ زرد نشانه روشنایی و نور و رنگ سیاه نشانه تاریکی و ظلمت است و در این پوستر نور بر تاریکی غلبه دارد.

طرح اصلی پوستر از نقاشی شمع شهید چمران گرفته شده است. شهید چمران در توضیح این نقاشی می گوید این شمع من هستم. من برای روشن کردن تاریکی نیازی به هیچ چیز ندارم. خود می سوزم و روشنایی می بخشم. خود شعله می شوم و تاریکی را از بین می برم. چراغ می شوم و اطرافم را روشن می کنم. انتخاب این نقاشی از دو جهت بوده است. اول آنکه با مفهوم جهاد تبیین کاملا تطابق دارد. مقام معظم رهبری در مورد جهاد تبیین فرمودند هر کسی که یک شعاع پیرامونی دارد وظیفه دارد جهاد تبیین کند. جهاد تبیین چیزی جز کنار زدن پرده های ظلمت و جهل و مبارزه با جنگ شناختی دشمن نیست.
دوم آنکه پیشرفت در منظومه فکری بزرگان اسلام و انقلاب اولا و بالذات پیشرفت معنوی است برای مفهوم پیش رفته ایم از نمادهای زیادی می توان استفاده کرد. از موشک و پهپاد گرفته تا هسته ای و پزشکی و... اما نزدیک ترین نماد به مفهوم پیشرفت واقعی که مدنظر ماست نور است. معنویت است. آگاهی است. اندیشه است. شهادت است. رشد و کمال است، که همه اینها در شمع جمع می شود. هر چند این رشد و کمال به رشد و پیشرفت مادی هم منجر می شود اما واقعیت پیشرفت چیزی جز رشد آگاهی و معنویت نیست که بهترین نماد آن نور است. نوری که ابتدائا همانطور که در پوستر مشاهده می شود ایران را روشن کرده و در ادامه به بیرون از ایران تابیده است به عبارت دیگر هم آنچیزی که ایران را ساخته نور است و هم آنچه ایران ساخته چیزی جز نور نیست.
جمهوری اسلامی ایران بن و مایه پیشرفتش فرهنگ است. یعنی فرهنگ هم زیربنای پیشرفت و هم نتیجه پیشرفت اوست. از سوی دیگر به تعبیر مقام معظم رهبری ما یک حکومت معترضیم در دنیای امروز که دنیای بدی است و کشورها به سلطه گر و سلطه پذیر تقسیم شده اند جمهوری اسلامی ایران یک نظام سلطه ستیز است و نقاشی شهید چمران نیز این مفهوم را به خوبی نشان می دهد. البته انتخاب نقاشی شخصیتی چون شهید چمران با هدف یادآوری یک الگوی تمام عیار پیشرفت است. شمعی که شهید چمران کشیده گوئی خورشیدی است که ابرها را کنار زده و ظلمت را از بین برده است که مفهاهیمی چون ظهور، مبارزه و انقلابی گری است
نشان های ترکیبی پوستر عبارتند از: هدفون، میکروفون و کاپ قهرمانی. در حقیقت این مفهوم را می رساند که ما باید صدای پیشرفت و قهرمانی ایران را به تمام دنیا برسانیم. 

کره زمین به رنگ طلایی در مرکز پوستر تداعی کننده کاپ قهرمانی جام جهانی است که ما معتقدیم ایران در بین تمام کشورهای دنیا با اختلاف بسیارِ زیاد پیشرفته ترین کشور به معنای حقیقی کلمه است. پیشرفت توامان معنویت، اخلاق، عدالت، مبارزه، رفاه، آزادی، استقلال و عزت که در این رویداد سعی بر آن است تا این روایت به شرکت کنندگان رویداد منتقل شود.


مفهوم "شدن و تکامل" که در پوستر بوسیله رنگ طلایی کاپ نشان داده شده است همان معنای کیمیاگری است. طلا شدن مس وجود که برتر از طلای مادی است.

مثلث ابوعبیده یا همان مثلث معروفی که در خلال جنگ اخیر غزه با صهیونیست ها تبدیل به نشان مقاومت شد در مقابل مثلث یا هرم تک چشم صهیونیسم است و به معنای اندیشه و تفکر تهاجمی است که در مقابل دشمن معنا پیدا می کند و مفهوم جهاد نیز به فرموده
مقام معظم رهبری تلاشی است که در مقابل دشمن باشد.


پوستر در انتهای خود به نابودی و تمام شدن و غرق شدن تاریکی و ظلمت اشاره دارد و غرق شدن ظالمان در دریای خون 


نمادهای جزئی تری چون صنعت هسته ای نیز با ترکیب رنگ زرد و مثلث کار شده است.

تایپوگرافی پیشرفته ایم به حالت دایره که به دور کره زمین کشیده شده است دو مفهوم را بیان می کند:

اول آنکه این پیشرفت در مقایسه با سایر کشورهای دنیاست
ثانیا این پیشرفت با یاری و کمک همه مردم ایران رقم خورد ه است و در نهایت تکمیل نبودن دایره به معنای باز بودن مسیر پیشرفت است