"جلسه شورای دبیرخانه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی"

در  این جلسه که پنجشنبه ۱۸خرداد با حضور دکتر فراهانی‌فرد رئیس ستاد و مشاور  وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر توکلی رئیس پژوهشکده امور اقتصادی و  مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای دبیرخانه ستاد و دبیران  کارگروه‌های تخصصی_پژوهشی ستاد برگزار گردید.