سومین نشست‌ هیئت اندیشه ورز اقتصادی با هدف استفاده از توان نخبگانی به بخش‌های مورد نیاز مجموعه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم برگزار شد.

تبیین و تشریح شعار سال و چگونگی استفاده از ظرفیت عمومی در بخش‌های مختلف موضوعی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.