در این نشست صمیمی دکتر فراهانی‌فرد ضمن تشکر از سازمان امور مالیاتی کشور و علی‌الخصوص امور مالیاتی استان قم بابت همکاری‌های بی‌شائبه ایشان، خواستار تداوم و افزایش این همکاری‌ها شدند.

همچنین در این نشست درخصوص اهمیت مالیات و چگونگی مالیات‌ستانی و نیز جایگاه مالیات‌های شرعی بحث و تبادل نظرگردید.