🔸فراخوان🔸

💠 «تشکیل هیئت اندیشه‌ورزان اقتصادی استان قم»

🔅 با حضور اساتید، دانشجویان و دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی حوزوی و دانشگاهی

به منظور: 

🔹ارائه راهکارهای علمی موثر برای بهبود سیاستگذاری اقتصادی 

🔹 موضوع شناسی مسائل اقتصادی برای گروه های هدف

🔹 مشاوره‌های راهبردی در سیاستگذاری‌های اقتصادی مجموعه های وابسته به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

🔹 نظریه پردازی و طرح ریزی الگوی پیشرفت اسلامی در ساحت های مختلف حکمرانی و رفع چالش‌های اقتصادی استانی و ملی. 

💠 دانش‌پژوهان تحصیلات تکمیلی حوزوی و دانشگاهی علوم اقتصادی می‌توانند جهت عضویت افتخاری در هیئت اندیشه‌ورزان اقتصادی استان قم از طریق پیوند زیر ثبت‌نام نمایند. 🆔 شناسه ایتا جهت کسب اطلاعات بیشتر  

@behnamarabbafrani