"برگزاری جلسه ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی"
روز چهارشنبه ۱۷خرداد اعضای ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه‌ای صمیمانه با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در دفتر وزیر داشتند. در این جلسه آقای دکتر فراهانی‌فرد ریاست ستاد و مشاور محترم وزیر، خلاصه‌اي از فعالیت‌های ستاد از بدو تاسیس ارائه نمودند. ایشان در بیانات خود، عمده فعالیت ستاد در این شش ماه را ایجاد و گسترش کارگروه‌های تخصصی_پژوهشی، تهیه بسته‌های سیاستی مورد نیاز بخش‌های وزارت، برگزاری جلسات همکاری با دستگاه‌ها اجرایی و مؤسسات آموزشی_پژوهشی اقتصاد اسلامی و پیگیری مشکلات اداری و بودجه‌ای ستاد بیان داشتند. همچنین در این جلسه ضمن اعلام برنامه‌های کلان آتی ستاد مانند مدرسه تابستانی اقتصاد اسلامی، مشکلات پیش‌روی ستاد نیز با دکتر خاندوزی مطرح گردید. در ادامه جلسه دکتر خاندوزی ضمن اعلام حمایت و استقبال از فعالیت‌های ستاد و برنامه‌های آتی آن، بر گسترش فعالیت‌های ستاد تاکید نمودند و آن را امری لازم دانستند. همچنین ایشان مساعدت‌های لازم درخصوص تامین مکان ستاد در وزارت و استان قم و همچنین حل مشکلات بودجه‌ای ستاد را مبذول داشتند.